Internetowy wizerunek firm, szczególnie tych, których działalność uzależniona jest w znaczym stopniu od działalności online, podlega intensywnemu opiniowaniu. Nie jest tajemnicą fakt, że klienci niezadowoleni są najbardziej zmotywowani do dzielenia się swoją niepochlebną opinią, co więcej czynią to w wielu różnych miejscach w przestrzeni internetu.

    Negatywne opinie z czasem wypierają pochlebne opinie tworząc skrajnie nagatywny wizerunek firmy. Bazując na informacjach otrzymanych od naszych klientów weryfikujemy, usuwamy oraz umieszczamy w internecie prawdziwe informacje o działalności firmy, natomiast ciągły monitoring umożliwia utrzymanie wizerunku wysokiego poziomu zadowolenia.

Zapraszamy do współpracy!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku